Púť za kňazov

14. október 2017

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín Stráže

Program

  • 9:30 začiatok - privítanie pútnikov
  • 9:45 krížová cesta za kňazov, vystavenie relikvie blahoslaveného Titusa Zemana, moderovaná adorácia (don Jozef Slivoň), MZK band
  • 12:00 obedná prestávka
  • 13:00 MZK band
  • 13:30 prednáška don Jozef Slivoň
  • 15:00 sv. omša - celebruje biskup Viliam Judák
  • 16:30 záver