Púť za kňazov

26. október 2019

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín Stráže

Program

 • 9:30 privítanie pútnikov + vystavenie relikvie sv. Margity Márie Alacoque
  (p. Michal Krysztofowicz. gen. predstavený bratov Tešiteľov z Gethseman)
 • 9:45 krížová cesta za kňazov (sestry Tešiteľky Božského Srdca)
 • 10:15 kapela MZK band + svedectvá
 • 11:00 sv. omša – o. Mons. Daniel Ižold gen. vikár pre klérus a sviatosti
 • 12:00 obedná prestávka
 • 13:00 kapela MZK band
 • 13:30 prednáška – o. Faustyn Wesolowski CCG
 • 9:00 – 11:00 možnosť spovede
 • počas celej púte bude v kaplnke pri sakristii vystavený Pán Ježiš k poklone s úmyslom za posvätenie kňazov