Púť za kňazov

29. september 2018

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín Stráže

Program

  • 9:30 privítanie pútnikov + vystavenie relikvií bl. Titusa Zemana a bl. sr. Zdenky
  • 9:45 krížová cesta za kňazov
  • 10:15 kapela MZK band + svedectvá
  • 11:00 sv. omša – o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský
  • 12:00 obedná prestávka
  • 13:00 kapela MZK band
  • 13:30 prednáška – o. Marián Kuffa
  • 9:00 – 11:00 možnosť spovede